top of page

Bírói jelentés a magyar pásztorebek és juhászkutyák május harmadik kiállításáról.1925.Írta : dr. Raitsits Emil  Kuvasz kanok. Érettek osztálya:„KOLI-GÖDÖLLŐ" M. Ko. T. Ku. I. 2. sz.: 1922. Tul: Állatkert, Budapest. A hatalmas testű, arányos és izmos tenyész­kan példányképe a régi kuvasz típusnak, szőrzete kitűnő, miért is kitűnő minősítéssel az első díjat, győztes címet, arany érmet és a M. kir. csendőrkutyatelep tiszteletdíját (élőkomondor) meg­érdemelte.


„HATTYÚ-ÁLLATKERT" M. Ko. T. Ku. 1. 23. sz.: 1921. Teny.: Állatkert, Budapest. Tul.: Kosztolányi Dezső író, 1., Tábor­utca 12. Az igen jellegzetes külsejű, arányos testű, kitűnő szőr­zetű és megjelenésű kuvasz kan kitűnő osztályzattal az érettek osztályában második díjat, ezüstözött érmet és Benthaller Béla tiszteletdíját nyerte.  Idősek osztálya:  „LURKÓ" M. Ko. T. I. 14, sz.: 1918. Teny.: Müller Mihály, Lepsény. Tul. : Ugyanaz. Az egyébként jellegzetes kuvasznál a szépségét rontja, hogy a krémsórga foltok kissé sötétebb színűek. Nagyon jó osztályzattal az idős osztályban második díjat, bronz érmet és „A Magyar Kutyák" című könyvet nyerte. Kuvasz szukák. Kölyök osztály:  „DRÁGA-ÁLLATKERT" M. Ko. T. Ku. I. 15. sz.: 1924. X. 25. Teny.: Állat­kert, Budapest. Tul.: Szilágyi Lajos, VIL, Elemér-utca 2. A korához képest igen fejlett, kitűnő fejű, kifejezésteljes sötét szemekkel bíró, részarányos testű, jó farok hordozású és igen kitűnő szőr­zetű Drága kuvasz, mint tenyészállat a legszebb reményekre jogosult, kitűnő osztályzattal a kölyökosztályban má­sodik díjat és Makoldy József művész tiszteletdíját kiérdemelte.  „DÓRA-ÁLLATKERT" M. Ko. T. Ku. I. 11. sz.: 1924. VII. 3. Teny. : Állat­kert, Budapest. Tul.: BernolákGáborné, X., Szabóky-u. 60. A hatalmas termetű, arányos és jó kötésű, szőrzetben egy kissé hiányos, mely az erősebb fürösz-tésnek nyomát jelzi, kitűnő értékeléssel az első díjat, a győztes címet és Kun Bertalanné tiszteletdíját megérdemelte.  Érettek osztálya:  „DUNA" M. Ko. T. ku. I. 24. sz.: 1922. május. Teny. és tul.: Zerkovitz Imre dr. I. ker. Svábhegy Janka-út 7. A kisebb termetű, de jó kötésű, jó szőrzetű szukánál kér, hogy a szemei világosabb színűek, jó osztályzat mellett a második díjat nyerte.  „BODRI-KISKÖRE" M. Ko. T. ku. I. 3. sz.: 1921. január. Teny.: Kisköre. Tul.: Állatkert Budapest. A már ismert első­rangú külsejű és testalkatú, kitűnő szőrzetű szuka kitűnő osztály­zattal az első díjat nyerte.  Idősek osztálya:  „SAJÓ" M. Ko. T. ku. 125. sz. : 1925. III. 1. Teny. és tul.: Müller Mihály Lepsény. A kuvasz szukák matronója még mindig formában van és tenyészképes állapotban, hiszen alommal együtt megjelent, úgy hogy a nagyon jó osztályzatot, az első díjat, ezüstérmet megérdemelte.  A tenyészcsoportok díjazása.  Schindler Alajos Szentkút, Győrmegye 1x-Szentkút, Rolf-Szentkút és Nelly-Szentkút komondoraival a komondor Jenyész-csoport első diját, Állatkert Budapest, Deli Betyár-Állatkert, Gavallér-Állatkert, Dér-Dur-Rajkó-Állatkert, Derce-Panni-Állat­kert és győztes Anikó-Állatkert pulijaival a puli tenyészcsoport első díját, Kun Bertalanné Dudás Felvidék, Fillér-Felvidék és Fürtös-Felvidék pulijaival a puli tenyészcsoport második díját, Kirilovics György Pardon-Bitang, Pardon-Krampusz-Szivar, Pardon-Sobri, Pardon-Boris és Pardon-Fürge pumi csoportjával a pumik tenyészcsoportjénak eíső díját, , végül az Állatkert Hattyú-Állatkert, Drága-Állatkert, Dóra-Állatkert kuvaszaival a kuvasz tenyészcsoport első díját és oklevelet nyerte. 


A magyar puli-tenyésztés érdemeinek jutalmául az Állatkert Raüsits Emil dr.-né úrnő tiszteletdíját. Kun Bertalanné Kenessey István Lajos tiszteletdíját, a pumi-tenyésztés előrevitelének jutal­mául Kirilovics György Strasser Richárd tiszteletdíját nyerte, a többi tenyészcsoportok oklevelet nyertek.  


Mielőtt bírói jelentésemet befejezném, a tiszteletdíjak adományozóinak hálás köszönettel adózom, abban a remény­ben, hogy elhanyagolt magyar kutyáink a jövő évi június hó első vasárnapján tartandó kiállításunkon hasonló támogatás­ban részesülnek. Egyúttal felhívom a magyarkutyatenyésztők figyelmét arra, hogy a „Magyarfajtájú kutyák törzskönyve" a tenyésztők rendelkezésére áll. Minden magyarkutya-tenyésztő törzskönyveltesse kutyáját, mely alkalommal szívesen szolgálok tanáccsal. A törzskönyvelés díjtalan. (Cím : Raitsits Emil dr. VIL, Rottenbiller-utca 23-25.)  


Nem feledkezhetem meg munkatársaimról, így elsősorban Heck Alfons úrnak önzetlen munkásságáért a leghálásabb köszönettel adózom. Hasonlóképpen Cerva Károly, Szilágyi Lajos, Hanti János, Király Lajos, Kövér István, Misóka Gyula, Szabó Ferenc, Bukovetz Imre, Ghiczy Imre, Haklik István, Kovács Dezső, Roszi Vilmos, Sípos Gyula, Wissinger László és Malán Rezső uraknak, kik a kiállítás rendezésében az oroszlánrészt kivették, köszönetet mondok. A jól sikerült fénykép­felvételek Vajda M. Pál önzetlen munkásságét dicsérik.  


A magyar pásztorebek és juhászkutyák tenyésztésének első bimbója kifakadt, tartsunk össze magyarkutya-tenyésztők és a közeljövőben a, lezajlott kiállításnál még szebb eredményeket fogunk elérni. Éljenek a magyar kutyáink!

bottom of page